Aktuality > VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY ORGANIZACE

vloženo: 19. 6. 2019

V reakci na několik článků, které v posledních týdnech vyšly v Sedlčanském kraji, chci tímto vyjádřit podporu a velké poděkování těm zaměstnancům, kteří se s obrovským nasazením a mnohdy na úkor svého osobního volného času nadchli pro změny, které byly před 7 lety v naší organizaci nastartovány a díky kterým je klientům Nalžovického zámku poskytována péče na vysoké úrovni. Pro změny, které znamenaly v životě našich klientů ohromný posun vpřed, pro změny, díky kterým je celá řada z nich schopna žít v rámci svého handicapu samostatný život. Život kvalitní, plný zážitků, vjemů a osobních pokroků. Život, ve kterém je zcela běžné (na rozdíl od předchozích let), že chodí ven, mimo zámek, žijí v samostatných domácnostech, jezdí na výlety, do práce, věnují se svým koníčkům. Pro „zdravého“ člověka jsou to možná věci běžné a „obyčejné“, ale pro většinu našich klientů to byly před 7 lety věci zcela neznámé. Těchto pokroků by nebylo možno dosáhnout právě bez vás, zaměstanců, kteří náročnou a mnohdy ne zcela adekvátně ( i společensky) ohodnocenou péči o naše klienty vykonáváte. Děkuji vám, že si uvědomujete, že naším prvořadým úkolem je služba našim klientům, jejich podpora, hájení jejich zájmů a práv, což jsou, bohužel, leckdy činnosti, které se nesetkávají s pochopením. Jsem ráda, že se díky vám většiny těchto cílů, které jsem si na počátku svého působení v Nalžovicích vytýčila, podařilo ve značné míře dosáhnout.
Ještě jednou vám děkuji.

Mgr. Lenka Mottlová, ředitelka


Služba sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení v Příbrami
jsou spolufinancovány za podpory města Příbram
 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.