Dejme si šanci

 

Projekt Dejme si šanci je aktivitou organizace Nalžovický zámek, p.s.s.

Cílem projektu je seznámení studentů vybraných středních škol v Příbrami se životem postižených lidí, upozornit na mýty o postižených ve společnosti a pokusit se bourat bariéry mezi většinovou populací a zdravotně postiženými.

Naším cílem je stavět most mezi zdravými a postiženými. Potenciál změny v nahlížení na postižené vidíme především právě v práci s mladou populací. Jsme přesvědčeni, že obavy, odmítání či strach z kontaktu s mentálně postiženými pramení z nevědomosti. Cílem projektu je udělat společnými silami krok ke změně. Dát si oboustranně šanci žít nejen vedle sebe, ale spolu.

Projekt se skládá ze tří etap.

V první etapě dojde k osobnímu setkání zdravotně postižených se studenty. Na základě vyprávění příběhu klientem dojde k přiblížení jeho způsobu života. Bude reflektováno, co pro osoby s mentálním postižením znamená žít v ústavu, jak ústavní život deformuje pohled na život a jaké základní potřeby jsou vlivem tohoto prostředí pro uživatele zásadní. Setkání bude doplněno videospotem a následně diskuzí.

Ve druhé etapě projektu bude následovat návštěva sociálně terapeutické dílny, kde bude konkrétně prezentován smysl zapojení osob s postižením na trhu práce.

Ve třetí etapě bude zrealizována výstava fotografií zdravotně postižených, kde budou formou uměleckých fotografií prezentovány mýty o postižených.

Projekt je financován ze zdrojů organizace a sponzorských darů. Zdravotně postižení budou do projektu zapojeni formou aktivní účasti, za kterou budou finančně ohodnoceni.

 www.dejmesisanci.cz

 
 
 


Služba sociálně terapeutické dílny v Příbrami
je spolufinancována za podpory města Příbram
 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.