O nás

Nalžovický zámek je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

Organizace poskytuje celkem pět sociálních služeb:

domov pro osoby se zdravotním postižením v Nalžovicích a Příbrami

chráněné bydlení v několika domech v Příbrami a Příčovech

–  sociálně terapeutickou dílnu v Nalžovicích a Příbrami

–  týdenní stacionář v Kamýku nad Vltavou

–  odlehčovací službu Kamýku nad Vltavou

Nalžovický zámek je zapojen do procesu transformace služby, což znamená, že se nechceme smířit se způsobem, jak byly dříve služby běžně v ústavech poskytovány. Začali jsme dělat změny. Změny takové, aby život člověka s postižením byl důstojný a respektoval jejich práva. Neustále na nich pracujeme a informujeme vás o nich v sekci Aktuálně, či na Facebooku.

O  poslání, či cílech-vizích se můžete dočíst v jednotlivých záložkách této sekce. Více vám také napoví spot k projektu „Dejme si šanci“, který si nenechte ujít. Dozvíte se, jak to zde fungovalo dříve a jaký kus cesty se nám podařilo už ujít.

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.