Název projektu: „Nákup automobilů pro Nalžovický zámek“

Popis projektu

Předmětem projektu je nákup nových automobilů pro potřeby všech poboček organizace. Nalžovický zámek realizací projektu také dořeší svou vysokou nákladovost na provoz a údržbu zastaralého vozového parku. Nákupem nových vozidel se zlepší a sníží ekonomické náklady organizace, vynaložené na opravy zastaralých vozidel. Automobily budou moci využívat pro své klienty zaměstnanci všech poboček organizace.

Cíle projektu

Cílem projektu je nákup jednoho osobního automobilu a jednoho velkoprostorového automobilu pro potřeby všech poboček a všech poskytovaných sociálních služeb Nalžovickým zámkem. Nákup vhodných vozidel na alternativní pohon, nám umožní mentálně a tělesně postižené klienty snadněji a bezpečněji dopravit na pravidelnou školní docházku, doprovody k lékařům, naplnění různých aktivit uživatelů, kulturní akce, realizace potřeb zaměstnanců (sociální šetření, aktivity na všech pobočkách organizace v rámci transformace). Novým vybavením automobilů se nám rozšíří spektrum využitelnosti automobilů i pro imobilní klienty, atp.

Výsledky projektu

Výsledkem nákupu automobilů pro přepravu uživatelů v pobytové službě bude zkvalitnění podmínek dopravní obslužnosti uživatelů, zaměstnanců organizace mezi pobočkami a zároveň snížení vysoké nákladovosti na provoz vozového parku.

Tento projekt „Nákup automobilů pro Nalžovický zámek“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.