Projekty

Projekty jsou pro nás velmi důležité, pomáhají nám růst a posouvají nás stále vpřed. Pomáhají i veřejnosti pochopit a začlenit se mezi nás.

Každá podpora, která přichází, je pro nás darem a odměnou za úsilí, které vynakládáme. Aktivity nám pomáhají podporovat uživatele, ale i celou komunitu nejen k větší samostatnosti a odpovědnosti, ale i k vzájemné sounáležitosti.

Bližší informace naleznete v jednotlivých záložkách

 

Služba sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení v Příbrami
jsou spolufinancovány za podpory města Příbram
 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.