Aktuality > Důležité sdělení !

vloženo: 30. 6. 2016

Dne 30. 6. 2016 dle Usnesení č. 113-22/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016 přebírá Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb veškeré služby organizace Krok, poskytovatel sociálních služeb. Organizace Krok, p.s.s. tímto ke dni 30.6. 2016 zaniká.

Samotná služba týdenní stacionář a odlehčovací služba bude nadále poskytována na stejném místě a ve stejném rozsahu pouze pod novou organizací Nalžovický zámek, p. s. s

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.