Aktuality > Služby sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení jsou podpořeny z rozpočtu města Příbram

vloženo: 17. 5. 2018

Služby sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení jsou podpořeny z rozpočtu města Příbram v částce 190.000,- Kč. Tyto finance budou využity na pokrytí provozních nákladů – pronájmů prostor, které se pro dané služby využívají. Díky této podpoře je možné podporovat služby, které jsou jedinečné co se týká zastoupení v nabídce sociálních služeb ve městě Příbram.

Nalžovický zámek kromě těchto služeb poskytuje v Příbrami i službu domov pro osoby se zdravotním postižení s kapacitou pro sedm osob, kteří v převážné většině dříve v Příbrami žili nebo zde mají příbuzné.

Velmi si této podpory ceníme a děkujeme za ni.

 

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.