Nabídka dílen

Sociálně terapeutické dílny nabízí uživatelům celkem 10 dílen v Nalžovicích, 8 dílen v Příbrami:

1) keramickou dílnu
2) pohybovou dílnu
3) tkalcovskou dílnu
4) textilní dílnu
5) zahradní dílnu ( pouze v Nalžovicích )
6) chov drobného zvířectva ( pouze v Nalžovicích )
7) aranžerskou dílnu
8) dílnu výroby svíček
9) výtvarnou dílnu
10) dílnu počítačové gramotnosti

Denní rozmezí, tj. od 7.30 do 15.30 hodin, poskytování služby klientům umožňuje vést co možná nejpodobnější život běžnému občanovi, který chodí do zaměstnání, kde má své spolupracovníky, plní určité pracovní činnosti, při nichž vykazuje schopnosti a dovednosti a uplatňuje získané znalosti. Smyslem činnosti je, aby měl uživatel ze své činnosti radost, aby viděl konkrétní výsledek své práce a aby osvojenou činnost mohl využít v soukromém životě či na otevřeném trhu práce. Ucelená nabídka dílen umožňuje klientovi smysluplně využívat volný čas.
Důležitou součástí poskytovaných služeb je rovněž práce s rodinou, která často rezignuje na celoživotní podporu zdravotně postižené osoby ve všech jeho životních oblastech a zároveň neumí vyhledávat pro ni vhodné aktivity a neumí ji důsledně a dostatečně vést a podporovat v jejích pracovních návycích. Sociálně terapeutická dílna je vhodnou možností podpory a péče o lidi se zdravotním postižením tak, aby nezůstali vyčleněni na okraji společnosti. Služba sociálně terapeutických dílen napomáhá k prožívání plnohodnotného života jak po stránce pracovní a osobní, tak po stránce společenské.

Tato služba je částečně financována z projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III. Zbývající kapacita služby je financována z rozpočtu Středočeského kraje.

 

 

image001

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.