Popis realizace

V průběhu realizace služby sociálně terapeutických dílen Nalžovický zámek nabízí celkem deset dílen – keramická dílna, tkalcovská dílna, textilní dílna, dílna výroby svíček, chov drobného zvířectva, dílna zahradní, dílna počítačové gramotnosti, pohybová dílna, aranžerská dílna, dílna vaření.
keramické dílně podporujeme základní dovednosti rukou, zvyšujeme znalosti směřující ke způsobům práce s keramickou hlínou, glazujícími materiály a k užívání ručního i technického vybavení dílny. Klientům jsou dále pro procvičování motoriky nabízeny i jiné alternativní materiály – tzv. fimo hmota, plastelína, různé modelovací a tvarovací hmoty, papír atp.
tkalcovské dílně uživatelé tkají koberce, vyšívají, pletou a háčkují.
Ve svíčkařské dílně klienti vyrábí vonné, plovoucí a ozdobné svíce. Učí se manipulovat s voskem, vkládat knot a následně balit svíčky do celofánu.
V textilní dílně se klienti s pomocí asistenta učí práci na šicím stroji. Upravují oděvy, vyrábí ze zbytků látek polštáře plněné molitanem a textilní hračky. V této dílně je cílem zlepšení jemné motoriky, osvojení si dovednosti navrhnout jednotlivé kroky práce, umět popsat pracovní postup.
zahradních dílnách jsou k dispozici dva skleníky a několik velkých záhonů, kde se uživatelé pod dohledem asistenta učí výsadbě, pletí a sklízení rostlinných produktů. Byl vybudován zavlažovací sytém. V rámci této dílny jsou plněny tyto činnosti: péče o pokojové rostliny, výsadba, průběžné pletí a zalévání (zalévání konví nebo hadicí), sklizeň produktů (hodnocení správné vyzrálosti), drobná údržba používaného nářadí – ukládání, čištění, činnosti směřující k udržování pořádku na pracovním místě.
V dílně chovu drobného zvířectva bylo vytvořeno oplocení a přístřešek pro kamerunské kozy. Z důvodu problematického přístupu pro klienty s omezenými pohybovými schopnostmi byla vybudována k této dílně příchozí komunikace s pevným podkladem tak, aby byla přístupna pro všechny uživatele.
V dílně počítačové gramotnosti jsou k využití počítače, na kterých se uživatelé učí používat internet a program Skype pro komunikaci s přáteli. V této dílně je rovněž využito vzdělávací CD pro nácvik trivia.
pohybové dílně uživatelé tančí při moderní hudbě, učí se vnímat hudbu skrze pohyb, vyjadřovat emoce pohybem; dílčím cílem je zvyšování fyzické kondice.
aranžerské dílně se uživatelé učí aranžování suchých vazeb, vazeb z živých květin, výrobu závěsných věnců atd. Uživatelé získávají základní znalosti sušení květin a jejich barvení.
dílně vaření uživatelé získávají dovednosti v úpravě jednoduchých pokrmů od naplánování jídelníčku, nákupu surovin, přípravy, úpravy pokrmu až po jeho samotné servírování. Dílčím cílem je udržování trivia, organizace času a plánování. Tato dílna zcela jistě pomáhá klientům udržet či získat si životní kompetence.

V rámci sociálně terapeutických dílen je kromě dovedností posilována kompetence pracovních návyků jako je dochvilnost, schopnost sdělit svůj názor, umět požádat o radu atd. Uživatelé mají prostor pro využití vlastní kreativity při realizaci výrobku. Aktivně využíváme uživatele při možnosti prezentace finálních výrobku na výstavách v rámci pořádaných akcí. Probíhají ukázky výroby v jednotlivých dílnách pro uživatele jiných zařízení.

 

image001

 

 
Domov Nalžovice
Design: DIRTECHO MEDIA s.r.o.